Eerste spadesteek nieuw skatepark in Beringen

Eerste spadesteek nieuw skatepark in Beringen

Gisteren gingen de werken voor de bouw van het skatepark van start.
De ambitie van dit project is de realisatie van een skatepark met regionale uitstraling en aantrekkingskracht.
De voorbereiding van het project is gebeurd samen met fervente lokale skaters en het jeugdhuis Club 9.
Het park zal goed uitgerust zijn met trappen, schuine vlakken, leuningen, lage muurtjes, ramps en skatebowls. Samen zal dit één spectaculair geheel vormen.
 
Het skatepark heeft een totale oppervlakte van 1.000 m² met aangrenzend een chill-zone en een polyvalente speelweide.
In het kader van de werken wordt ook voorzien in groenaanleg en een fietsenstalling.
 
De totale kostprijs van het werk bedraagt 350.000 euro.  
 
Het project wordt gerealiseerd via een formule van design & build. Deze opdracht werd
toegewezen aan Groep Verbruggen uit Mol. Deze firma werkt samen met een aantal
gespecialiseerde ontwerpers en bouwers van skateparken.
Zo werden experten uit Spanje betrokken in het ontwerp; deze zullen ook meewerken aan de afwerking van het park.
Ook de lokale skaters zullen in de bouwfase worden betrokken en geïnformeerd.
 
De bouwwerken zijn gisteren gestart en het bouwproject is begroot op 70 werkdagen, behoudens onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld weerverlet. 
Rekening houdende met drie weken bouwverlof, is de geplande opening van het skatepark voorzien in oktober.
 
Samen met de bouw van het skatepark, wordt ook de centrale esplanade in noordelijke richting als fietspad doorgetrokken.
Deze weg zal aansluiten op de fietspaden ter hoogte van het kruispunt Koolmijnlaan met Kasteletsingel.
Dit werk wordt uitgevoerd door aannemer Roos.
Dit fietspad zal niet alleen zorgen voor een ontsluiting van het skatepark, maar ook voor een veilige ontsluiting van de scholencampus voor fietsers richting Beringen-Mijn, Stal en Beverlo.
Streefdatum voor de ingebruikname van het fietspad is dezelfde als het skatepark.
 
Met de realisatie van beide projecten wordt Bogaersveld verder ontwikkeld, niet alleen als een campus voor scholen maar ook als sport- en recreatiepark voor Beringen.

 

Uitgelicht