Postbode bevraagt ouderen in Beringen

Postbode bevraagt ouderen in Beringen

De postbode gaat in de komende periode ouderen van Beringen huis-aan-huis bevragen. Het is de bedoeling om (kwetsbare) ouderen op te sporen en zicht te krijgen op de persoonlijke situatie van de doelgroep.
We richten ons in het bijzonder op de oudere leeftijdsklassen, omdat deze een grotere zorgbehoefte kunnen hebben.

De samenwerking met bpost is opgezet vanuit het dienstencentrum. Het  dienstencentrum heeft onder andere een belangrijke opdracht om buurtgericht initiatieven op te zetten om sociaal isolement en vereenzaming te doorbreken.
Door deze samenwerking met bpost, in de vorm van het bClose project, aan te gaan werkt het lokaal bestuur gericht aan het versterken van de levenskwaliteit van haar (oudere) burgers, gaat het eenzaamheid tegen en spoort het schrijnende situaties op.
We informeren de bevraagden tijdens de huis-aan-hus bevraging ook over bestaande diensten en hulpverlening op vlak van zorg.

De postbode komt in februari of maart langs bij de inwoners van Beringen die in 2018 de ronde leeftijd van 75, 80, 85, 90, 95 en 100 jaar bereikten om een vragenlijst in te vullen.
Het invullen van de vragenlijst neemt maar enkele minuten in beslag. De gegevens worden met alle discretie behandeld.

“De resultaten van deze bevraging zetten we om in beleidsdoelstellingen voor de komende jaren. Op deze manier nemen we de stem van de burger zelf mee op,” stelt schepen Hilal Yalçin.

Wens je deel te nemen aan dit project dan horen wij het ook graag. Laat ons dit weten per mail dienstencentrum@beringen.be of T 011 44 95 00 (elke werkdag van 9.00 tot 16.30 uur).

Uitgelicht