Beringen pakt zijn bomenbeheer grondig aan.

Beringen pakt zijn bomenbeheer grondig aan.

“Tot voor kort werd het beheer van het stedelijke bomenbestand hoofdzakelijk uitgevoerd op basis van meldingen van burgers of van vaststellingen die eerder toevallig werden gedaan. Om dit bomenbeheer te verbeteren is ervoor gekozen om op een gestructureerde wijze het nazicht en het onderhoud van onze bomen te gaan uitvoeren” zegt schepen Jean Vanhees.

Om te beginnen hebben we een inventaris laten opstellen van alle bomen die op stadseigendom staan. Daaropvolgend heeft een European Tree Technician alle bomen visueel beoordeeld op veiligheid en daarbij werd ook bepaald welke ingrepen er moeten gebeuren.
De volgende opties zijn hier bij mogelijk: boom moet jaarlijks visueel beoordeeld worden. (ongeveer 1 % van alle bomen), snoeien (96 %), vellen bomen (1 %), nader technische onderzoek (bijvoorbeeld: een scan van de stam)(1 %) en plaatsen kroonverankering (bijvoorbeeld: bij een plakoksel) (1 %)
Een snoeiploeg onder leiding van een European Tree Worker komt dan de ingrepen vakkundig uitvoeren.

Momenteel worden alle bomen in Paal en Beringen-Centrum gesnoeid. Indien u na de snoeiwerken nog bijkomende vragen hebt, kan u steeds terecht via een melding bij de stad. Wij bekijken de meldingen en zien of er op terrein nog iets bijgestuurd kan worden. Het is niet toegestaan om zelf aan de bomen te snoeien na het passeren van de snoeiploeg.
Elke boom van de stad (met uitzondering van bomen in bosverband) wordt om de 3 jaar gesnoeid en visueel beoordeeld op veiligheid. Bomen die in het buitengebied staan zoals de bomen in de holle wegen van Paal (Watermolenstraat, Kamerstraat,…) worden eveneens om de 3 jaar visueel beoordeeld, maar worden om de 5 jaar gesnoeid tenzij er bij de visuele beoordeling is gebleken dat een snellere interventie noodzakelijk is.

Onderstaand kan je de planning terugvinden voor de komende jaren:
2018     Paal en Beringen-Centrum (ten westen van het Albertkanaal)
2019     Beringen (ten zuiden van de Voorstraat) – Koersel – Stal
2020     Beringen-Centrum (ten noorden van de Voorstraat)- Beringen-Mijn – Beverlo en Korspel
2021     Paal – Beringen-Centrum (ten westen van het Albertkanaal)
2022     Beringen (ten zuiden van de Voorstraat) – Koersel – Stal
2023     Beringen (ten noorden van de Voorstraat)- Beringen-Mijn – Beverlo en Korspel

 

Uitgelicht