Vergunning SOM-projects Beverlo-Dorp

Vergunning SOM-projects Beverlo-Dorp

“Het schepencollege van Beringen verleende op 24 mei aan SOM-projects een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van 15 woningen, 17 appartementen, 40 assistentiewoningen, een cafetaria en een handelsruimte op percelen gelegen achter Beverlo-Dorp en aan de Gaston Oomslaan en de nieuw aan te leggen insteekweg.” aldus schepen Anne Wouters-Cuypers. “Ook de aanleg van de wegen, het groenaanleg met park en de parkings waren een onderdeel van de vergunning.”

Tegen deze vergunning werd beroep aangetekend bij de bestendige deputatie van de Provincie Limburg. De bestendige deputatie heeft op 4 oktober het standpunt van het schepencollege bijgetreden zodat ook in tweede aanleg een vergunning werd verleend voor het project.

Het dossier kent al een hele historiek.
Het verouderde BPA Beverlo Centrum gaf geen mogelijkheid aan ontwikkeling van de binnenliggende gronden binnen het centrum van Beverlo. De stad heeft via de opmaak van het RUP Beverlo dit globaal herbekeken.

Specifiek voor dit gebied, in de dorpskern van Beverlo, werd een bestemming vooropgesteld voor groepswoningbouw met hoofdbestemming wonen met verplichting om ook de helft van de entiteiten te voorzien in functie van aangepaste woonvormen voor senioren.
Voor deze projectzone worden ook diensten, vrije beroepen, handel en horeca als bestemming toegelaten.

Het bouwvoorstel van SOM-projects voldoet aan de vooropgestelde bestemmingen.
Het is een kwalitatief project met hedendaagse architectuur en met een aanbod van diverse typologieën zoals seniorenwoningen, appartementen en grondgebonden woningen.
Ook de voorziene buurtwinkel en het cafetaria zijn een meerwaarde voor het centrum van Beverlo. Er is ook een buurtpark voorzien en doorsteken naar de bestaande buurtweg aan achterzijde van Beverlo-Dorp.
Dit is het eerste concreet project van opwaardering en kernversterking van Beverlo door middel van het aansnijden van binnenliggende gebieden in het centrum van Beverlo.

Uitgelicht