Pleeggezinnen gezocht in Beringen

Pleeggezinnen gezocht in Beringen

In 2017 werd Beringen ‘Pleegzorgstad’. Daarmee gaat Beringen het engagement aan om extra aandacht te schenken aan de noden van pleeggezinnen en samen met Pleegzorg Limburg op zoek te gaan naar nieuwe pleeggezinnen.

Schepen Thomas Vints: “We hebben de voorbije twee jaar samen met Pleegzorg Limburg heel wat acties opgezet om aandacht te vragen voor pleegzorg in Beringen. Pleegzorg Limburg kreeg een plek op onze Mijnhappening en Galerijfeesten, er was een interview in B-magazine en zelfs een stickeractie op de wagens van de stad om de nood aan pleeggezinnen bekend te maken. Ik ben dan ook blij dat we ouders met interesse kunnen uitnodigen voor de infoavond van 16 oktober in de Kardijk in Beverlo. Ik hoop dat we heel wat ouders mogen verwelkomen. Want pleeggezinnen zijn méér dan nodig. Vandaag staan er in Limburg immers 62 kinderen op de wachtlijst. En elk kind heeft toch recht op een warme thuis!”

Hoge nood

Het gaat om baby’s, peuters, kleuters, kinderen en jongeren, die voor korte of lange tijd niet bij hun ouders kunnen wonen. Een pleeggezin biedt de nodige warmte, veiligheid en structuur. Sommige kinderen wonen 7 dagen op 7 bij hun pleeggezin. Anderen alleen tijdens weekends en vakanties. Dat hangt af van wat het beste is voor het kind.

Ook volwassenen met een beperking

Wist je dat niet alleen kinderen en jongeren via een pleeggezin meer kansen krijgen voor de toekomst? Ook volwassenen met een beperking hebben er baat bij om te leven in een gezinscontext. Wanneer hun ouders komen te overlijden of zelf hulpbehoevend worden, kan een pleeggezin uitkomst bieden.

… en jonge vluchtelingen

Elk jaar slaan duizenden jongeren op de vlucht voor oorlog en geweld. Velen onder hen zijn hier alleen: hun ouders zijn spoorloos, nog in het land van herkomst of zelf op de vlucht. Hierdoor komen zij vaak in opvangcentra terecht. Toch is het ook voor deze jonge vluchtelingen (vaak jongens, ouder dan 12) beter om in een gezin op te groeien. Pleeggezinnen maken hen dan wegwijs in ons land.

Pleegzorg in Beringen

Thomas Vints: “Onze stad telt 35 pleeggezinnen. Zij vangen samen 42 kinderen en jongeren op. Iets meer dan de helft van deze kinderen woont bij een pleeggezin dat ze al kenden, zoals een grootouder, familielid, buur of leerkracht. De andere kinderen kwam terecht bij een onbekend gezin dat nog een plekje vrij had in huis en hart. Er zijn in Beringen pleeggezinnen die kozen voor langdurige opvang, maar ook gezinnen die regelmatig tijdens weekends en vakanties hun thuis openstellen voor een kind. Zo worden de ouders even ontlast of leert een kind uit een leefgroep ook de warmte van een gezin kennen. Bovendien wonen in Beringen ook 5 volwassenen met een beperking in een pleeggezin.”

Nieuwe pleeggezinnen gezocht

Pleegzorg Limburg zoekt nieuwe pleeggezinnen, ook in Beringen. Pleeggezinnen kunnen alleenstaand, samenwonend of getrouwd zijn, met of zonder kinderen. Ze kunnen hetero of holebi zijn, van Belgische of andere origine. Wil jij de zorg opnemen voor een kind in nood? Ben je benieuwd op welke manier pleegzorg in jouw leven past? Kom dan eens luisteren op een vrijblijvende infoavond.

Je bent welkom op:

/ Dinsdag 16 oktober van 20.00 tot 22.00 uur
/ Buurthuis De Kardijk, Burgemeester Heymansplein 14
/ Meer informatie & inschrijven kan via www.pleegzorglimburg.be

Uitgelicht