Nieuw inschrijvingssysteem voor het vrijetijdsaanbod in Beringen

Nieuw inschrijvingssysteem voor het vrijetijdsaanbod in Beringen

Stad Beringen werkt in de toekomst met één uniform online systeem voor het vrijetijdsaanbod. Dat moet het aanbod voor onze inwoners overzichtelijk én duidelijk maken.

“Vanaf de krokusvakantie 2019 past de dienst jeugd en sport haar inschrijvingssysteem aan,” laat schepen voor Vrije Tijd Dave Schops weten.
“Kinderen, jongeren én volwassenen die willen deelnemen aan het aanbod, zoals de KIA-activiteiten en Start to Sport, schrijven vanaf dan in via i-School. De Buitenschoolse Kinderopvang van de stad gebruikt dit inschrijvingssysteem al een tijdje.”

Het nieuwe digitale online inschrijfsysteem moet het aanbod ook toegankelijker maken voor ouders. Op termijn wordt dit een instrument dat gezinnen een actueel overzicht biedt van het aanbod, op maat van hun persoonlijke situatie. Zo kunnen ze een bewuste en goed geïnformeerde keuze maken.

 

Automatische rechtentoekenning

Bovendien biedt dit systeem de mogelijkheid om gezinnen met een sociaal statuut of een beperkt budget, een sociaal tarief toe te kennen. Deze tegemoetkoming wordt in de loop van 2019 samen met de KIA-Cheques voorzien.

Schepen van Welzijn Thomas Vints is alvast tevreden met deze eerste stap vooruit in de automatische rechtentoekenning voor het aanbod in de vrije tijd: “Dit is een engagement dat we als lokaal bestuur opnemen vanuit de regierol Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie. Deze actie sluit aan bij de inspanningen die stad Beringen levert op het vlak van (kinder)armoedebestrijding. Een laagdrempelig aanbod van betaalbare activiteiten moet ervoor zorgen dat kinderen hun weg vinden naar sportieve, culturele en ontspannende activiteiten in de vrije tijd. Hierbij worden extra inspanningen geleverd om kwetsbare doelgroepen toe te leiden en mogelijke drempels weg te werken.”

Stad Beringen werkt bovendien aan de opstart van een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie. Dit doen we met partners en organisaties die zich inzetten om gezinnen te informeren over en toe te leiden naar het aanbod.

 

Extra informatie

Heb je nog vragen over het online registreren of inschrijven? We helpen je graag verder aan het onthaal administratief centrum tijdens de openingsuren of via vrijetijd@beringen.be.

Voor vragen rond vrijetijdsparticipatie en het armoedenetwerk in Beringen kan je terecht bij liesbeth.cuppens@beringen.be.

Uitgelicht