Stad adopteert monumentale beukenboom

Stad adopteert monumentale beukenboom

Binnenkort is de stad Beringen de trotste adoptieouder van een prachtige beukenboom in de nieuwe wijkontwikkeling Steenveld Oost. De Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen (KBM) en de bouwmaatschappij Vooruitzien gaan op deze locatie samen een sociaal huisvestingsproject in het groen realiseren. Het projectgebied betreft het woonuitbreidingsgebied Steenveld Oost gelegen tussen de Zandstraat, Roerdompstraat, Nachtegaalstraat, Leeuwerikstraat en Molendijk. Dit gebied werd destijds in de studie Steenveld aangeduid als te ontwikkelen in functie van woningbouw voor verschillende doelgroepen. Binnen dit bouwproject zullen zowel koopwoningen als huurwoningen gerealiseerd worden. De  wachtlijst voor sociale woningen is hiermee natuurlijk niet weggewerkt, maar we willen als stad een duidelijk signaal geven dat wij deze projecten volledig ondersteunen. In totaal zullen er dan ook ongeveer 108 bouwkavels voorzien worden rond een centraal gelegen groenzone dat als park ingericht zal worden en waarin de bestaande groenstructuren maximaal behouden worden. De bebouwing zal aansluiten bij het bestaande woonweefsel.

Tot 200 jaar oud

In de voorbereiding van de planningsfase werd een voor Beringse maatstaf gigantische beukenboom aangetroffen. De boom heeft een stamomtrek van ongeveer 3,5 meter, een hoogte van meer dan 24 meter en een kroondiameter van 20 meter. Volgens de uniforme waardebepaling van bomen heeft deze beuk een financiële waarde van ± 29.000 euro. Tijdens zijn lange leven van ± 150 à 200 jaar heeft hij een hele geschiedenis achter de rug. Als jonge knaap stond hij er al bij het ontstaan van België. Later trotseerde hij twee wereldoorlogen. 

Uniek verhaal

Om de overlevingskansen van deze eeuweling in te schatten werd een boomonderzoek uitgevoerd.  Het resultaat was positief. Na een paar traditionele onderhoudswerken zoals het verwijderen van dode takken kan hij nog jaren doorgroeien. Wat de omgeving betreft zijn er wel maatregelen nodig. Bodemverdichting is een grote vijand van bomen. Om dit te vermijden zal in verhouding met de kroonprojectie op de grond een omheining komen. Een andere vijand van de beuk is zonnebrand. Door zonnebrand kunnen er op de stam barsten ontstaan waarlangs schimmels binnendringen die de gezondheid aantasten. Zonnecrème zal niet helpen, daarom zal de stam met jute ingepakt worden. Met deze maatregelen hopen we de levensduur van de  beuk te verlengen zodat er nog veel generaties kunnen genieten van zijn luchtzuiverende werking, fijn stof afvanging en zijn schoonheid.

Het adoptieaspect is een uniek verhaal waarbij de betrokken bouwmaatschappijen, de stad Beringen en het Agentschap Natuur en Bos samenwerkten. Initieel waren er twee woningen op de standplaats van de boom voorzien. Door elders binnen de projectzone grond te ruilen kon het verlies aan woningen gecompenseerd worden en kan de beuk blijven staan. De KBM blijft eigenaar van de grond met de boom en de stad krijgt het adoptierecht. Hierbij engageert de KBM zich om de grond als groenzone te behouden, de stad op haar beurt zal de boom als een goede huisvader beheren.

Uitgelicht