Kansarmoede in Beringen daalt (tegen de trend in)

Kansarmoede in Beringen daalt (tegen de trend in)

Om de evolutie van kansarmoede bij zeer jonge kinderen op te volgen berekent Kind en Gezin elk jaar de kansarmoede-index. De kansarmoede-index 2017 voor het Vlaams Gewest bedraagt 13,76 % en ligt daarmee 0.94 procentpunt hoger dan die van 2016. Beringen volgt deze algemene trend niet, want in Beringen daalt het aantal kinderen dat in een kansarm gezin geboren is tussen 2016 en 2017 met 1 procentpunt.

14,47 % wordt geboren in een kansarm gezin, tegenover 15,52 % vorig jaar. Dit zijn niet meteen cijfers om vrolijk van te worden. Maar sinds de stijging de afgelopen jaren, is een daling van 1 procentpunt wel een opsteker!

Kind en Gezin speelt een belangrijke rol om kinderarmoede vroeg op te sporen en gezinnen op weg te helpen. Het Huis van het Kind van de stad Beringen beschikt over een uitgebreid netwerk en kan met die signalen aan de slag en waar nodig, ondersteuning opstarten. Ook op vlak van tewerkstelling boekt Beringen vooruitgang. Ten opzichte van vorig jaar is de werkloosheidsgraad met 8,1% gedaald.

Stad en ocmw hebben regierol

“De cijfers zijn nog hoog,” geeft schepen van Welzijn Thomas Vints toe. “Maar de daling – tegen de trend in – bewijst wel dat aanpak van kinderarmoede in onze stad effect heeft. Samen met een netwerk van partners gaan we actief op zoek naar ondersteuning op maat van elk gezin. Hierin hebben we een belangrijke regierol en steunen we projecten die het verschil maken voor kwetsbare gezinnen.”

Het voorbije jaar werd de werking van Kind en Taal structureel verankerd. 36 gezinnen krijgen opvoedingsondersteuning en taalstimulering aan huis. Het binnengehaalde Koala-project geeft In-Zetje voor tien jaar zekerheid. Jonge gezinnen vinden er ondersteuning via laagdrempelige spel- en ontmoetingsmomenten.

OCMW Beringen nam ook een aantal maatregelen. “Er werd een samenwerking met Dyzo opgestart. Dat is een organisatie die zelfstandigen in moeilijkheden mee ondersteunt en begeleidt. Daarnaast is er een maatschappelijk assistente vrijgesteld om outreachend te werken en zo actief contacten te leggen met de doelgroep via gerichte huisbezoeken,” laat de voorzitter van het OCMW Hilal Yalçin weten.

“Deze zomervakantie experimenteren we om het vrijetijdsaanbod van de stad beter bereikbaar te maken voor kwetsbare kinderen en jongeren. Maar het werk is niet af. Het cijfer daalde, maar bedraagt nog steeds 14,47% en dus we hebben nog een hele weg af te leggen. Kinderen zijn immers de toekomst. Samen met het netwerk zal de stad Beringen zich blijven inzetten om kinderarmoede de wereld uit te helpen,” besluiten Thomas Vints en Hilal Yalçin.

Uitgelicht