Beringen bevraagt... de resultaten!

Beringen bevraagt... de resultaten!

Beringen bevraagt… de resultaten!

 

‘Beringen bevraagt’ toont een overwegend positief beeld van Beringen, veel zaken worden (zeer) goed beoordeeld, maar er zijn zaken die (veel) beter kunnen.


Van 17 april tot 29 mei konden alle Beringenaren deelnemen aan ‘Beringen bevraagt’.
Naast de algemene tevredenheid werd op tien domeinen gepeild naar wat (zeer) goed is en wat (veel) beter kan.


Op de vraag hoe aangenaam het wonen is in Beringen is er een score van gemiddeld 7,0. Op niveau van de buurt is dit met 7,3 iets hoger. Op buurtniveau is de tevredenheid het grootst in Paal, Korspel, Koersel en Tuinwijk-West. Juist onder het gemiddelde scoren Tervant, Stal en Beringen-centrum. De laagste tevredenheid is opgetekend in Tuinwijk-Oost en Beverlo.


De drie domeinen ‘mobiliteit’, ‘netheid en veiligheid’ en ‘ruimte’, belangen de meeste Beringenaren aan en kennen het meeste verbeterpotentieel.

 

De zeven domeinen ‘onderwijs,’ ‘vrije tijd’, ‘sport en cultuur’, ‘dienstverlening’, ‘economie’, ‘handel en industrie’, ‘voorzieningen voor kinderen en jeugd’, ‘welzijn en zorg’, ‘communicatie en informatie’, scoren overwegend (zeer) goed. Het aantal zaken dat hier beter kan, is beperkter. Onder meer de bereikbaarheid van CC Beringen en toerisme Beringen, het winkelaanbod op be-MINE, jeugdbewegingen, B-magazine, de website www.beringen.be, sociale media en digitale inlichtingsborden, scoren zeer goed.

 

Uit de bevraging komen op de domeinen ‘mobiliteit’, ‘netheid en veiligheid’ en ‘ruimte’, vooral volgende aandachtspunten naar voren: verkeersdoorstroming, veilige fietspaden, veilige voetpaden, verkeersveiligheid, oversteekplaatsen, fietsinfrastructuur, parkeergelegenheid, zwerfvuil en sluikstorten, cameratoezicht, politie op straat, vaststellen verkeersinbreuken, criminaliteit, luchtvervuiling, openbare netheid, staat van de fietspaden, voetpaden, wegen en speelruimte voor kinderen.

 

Op de andere domeinen zien we als aandachtspunten: veilige schoolomgeving en bereikbaarheid met openbaar vervoer (deels ook fiets), ondersteuning van het verenigingsleven / buurtcomités, vrijetijdsaanbod voor jongeren van 12-16 jaar. Maar ook  jeugdhuizen, samen leven (sociale samenhang, buurtwerking, burenhulp, ontmoeting), ondersteuning (bij problemen rond wonen, bij tewerkstelling, in activiteiten dagelijks leven), inspraak en participatie als burger, blijven verbeterpunten.  

 

Wil je meer weten?

Het volledige rapport vind je op www.beringen.be/Beringenbevraagt met daarin ook steekkaarten per buurt.

Uitgelicht