Oprichting vzw be-MINE Beheer

Oprichting vzw be-MINE Beheer

be-MINE is de grootste industrieel archeologische site in Vlaanderen die niet enkel bewaard of gerestaureerd is. De site kreeg bovendien ook een duurzame herbestemming door een mix aan cultureel, recreatief en toeristische functies waaraan nog woningen, kantoren, horeca en winkels werden toegevoegd. Bijna alle gebouwen zijn publiek toegankelijk wat de belevingswaarde van be-MINE sterk maakt. Dit maakt de be-MINE site uniek t.o.v. andere erfgoedsites van vergelijkbare omvang.

De partners die actief zijn op be-MINE komen reeds meer dan een jaar op zeer regelmatige tijdstippen samen. Op de agenda staan heel uiteenlopende punten zoals promotie, arrangementen, veiligheid, parkeerproblematiek… kortom veelal agendapunten waarbij alle exploitanten betrokken zijn. Van daaruit is de idee gegroeid om de verschillende partners in een vzw te verenigen en hieruit is dan uiteindelijk de vzw be-MINE Beheer ontstaan die vandaag officieel van start gaat. In deze vzw zetelen alle exploitanten van be-MINE en bundelen ze hun krachten om samen te werken zodat be-MINE evolueert naar een volwaardige toeristische bestemming, een sterk merk met een duidelijk en onberispelijk imago.

Samenwerking tussen de exploitanten is een elementaire voorwaarde voor een succesvolle ontwikkeling van be-MINE. Samen zijn de exploitanten verantwoordelijk voor het beheer van be-MINE.  De samenwerking uit zich niet alleen op het vlak van productontwikkeling, communicatie en promotie maar ook op dat van onderhoud, bewegwijzering, veiligheid, parkeervoorziening, belichting,…

De stad Beringen heeft zich geëngageerd om de coördinatie van be-MINE op zich te nemen en stelt hiervoor een personeelslid ter beschikking, maar de vzw be-MINE Beheer draagt wel voor een gedeelte bij in de kosten voor dit personeelslid. Deze coördinator fungeert als aanspreekpunt voor de exploitanten, de organisatoren van teambuildings, bedrijfsevents, schoolreizen…, De coördinator organiseert en faciliteert events, volgt de ontwikkelingen op de site op en zorgt voor een regulier overleg tussen de partners.

De leden kozen de naam vzw be-MINE Beheer. Deze benaming spreekt voor zich: samen be-MINE beheren. We hebben vandaag het logo voor de vzw gekozen. Omdat het logo van be-MINE al vrij goed gekend is en omdat de leden dit een sterk en goed logo vinden, werd het logo behouden en werd er enkel ‘Beheer’ aan toegevoegd.

Deze leden treden toe tot de vzw be-MINE Beheer:
Stad Beringen en Provincie Limburg, be-MINE nv, Alpamayo bvba, Todi bvba, Sportoase be-MINE Beringen, het Mijnmuseum vzw, Toerisme Beringen vzw, Retail Estates nv, United Blox bvba en de vzw Katholiek Basisonderwijs Beringen-Mijn.

De leden duidden volgende bestuurders aan:
            - de stad Beringen, vertegenwoordigd door Anne Cuypers-Wouters als
              effectief afgevaardigde en Gilbert Lambrechts als plaatsvervangend
              afgevaardigde.
            - de provincie Limburg, vertegenwoordigd door Igor Philtjens als effectief
              afgevaardigde en Sandra Claes als plaatsvervangend afgevaardigde
            - Alpamayo bvba, vertegenwoordigd door Jan Larosse
            - United Blox bvba, vertegenwoordigd door Silvio Giovanelli.

De raad van bestuur heeft de mandaten als volgt verdeeld:
            Voorzitter is stad Beringen, vertegenwoordigd door Anne Cuypers-Wouters.
            Ondervoorzitter is Alpamayo bvba, vertegenwoordigd door Jan Larosse.
            Penningmeester is United Blox bvba, vertegenwoordigd door Silvio Giovanelli.

Anne Cuypers-Wouters, schepen van be-MINE en ook voorzitter van vzw be-MINE Beheer is verheugd dat de oprichting van de vzw rond is. “We zitten op be-MINE met heel wat partners en het heeft iets langer geduurd vooraleer er een akkoord was tussen de verschillende partijen. Vandaag hebben we niet alleen de oprichters uitgenodigd die de statuten ondertekenden, maar ook de personen die vanaf het begin de oprichting van de vzw be-MINE Beheer mee ondersteund en begeleid hebben, de exploitanten die dagelijks werken aan het imago van de site. Ik wil iedereen hiervoor bedanken. Samen gaan we van be-MINE dé attractiepool bij uitstek maken, een plaats die iedereen moet gezien en bezocht hebben, een plaats waar je met plezier naar terugkeert,” aldus voorzitter Anne Cuypers-Wouters.

Ook gedeputeerde van Cultuur, Erfgoed en Toerisme Igor Philtjens blikt tevreden terug op de beslissing van Provincie Limburg om toe te treden tot de vzw be-MINE Beheer. “Voor een site als be-MINE, waarbij verschillende partners betrokken zijn, is een goede samenwerking essentieel.  Het provinciaal mijnbelevingscentrum be-MINE PIT zal een belangrijke impact hebben op de site én op de andere attracties. De site krijgt hierdoor een inhoudelijke ziel, Beringen een toeristisch icoon, de Limburgse mijnstreek een toegangspoort en Limburg een all-weather attractie met internationale aantrekkingskracht. De combinatie met de andere activiteiten op de site impliceert dat be-MINE een heel ruim publiek kan aanspreken en dat be-MINE alles in huis heeft om tot één van de belangrijkste attracties van de regio uit te groeien. Dit kunnen we alleen realiseren indien we allemaal aan dezelfde koord trekken,” besluit Igor Philtjens.

Uitgelicht