Bijkomende maatregelen verspilverbod water en captatieverbod onbevaarbare waterlopen

Bijkomende maatregelen verspilverbod water en captatieverbod onbevaarbare waterlopen

Door de meteorologische en hydrologische omstandigheden in Limburg en omdat de aanhoudende droogte kan leiden tot moeilijkheden voor een normale waterbedeling, wordt het ingestelde verbod op het gebruik van water uit het publieke drinkwaternet voor bepaalde doeleinden uitgebreid naar regen- en grondwater.
FAQ ivm verspilverbod vind je terug op www.crisis-limburg.be.

Gezien de meteorologische voorspellingen en vaststellingen op de afname van waterkwaliteit (en debieten) en de mogelijke gezondheidsrisico’s en ecologische schade, vaardigt de gouverneur vanaf 27 juli een captatieverbod uit op de ONbevaarbare waterlopen (m.u.v. water voor vee dat buiten staat). Meer concrete informatie m.b.t. besluit, maatregelen en alternatieven via www.crisis-limburg.be .

Uitgelicht