Beringse schattingscommissie landbouwschade in werking

Beringse schattingscommissie landbouwschade in werking

Naar aanleiding van de lange droogteperiode kunnen bepaalde gewassen schade ondervinden. De gedupeerde landbouwers kunnen deze mindere opbrengst laten vaststellen door de gemeentelijke schattingscommissie en kunnen dan een tussenkomst van het rampenfonds bekomen indien de bevoegde minister deze extreme weersomstandigheden als een landbouwramp erkent.
“Om tot een sluitend dossier te komen, dienen deze landbouwers een schriftelijke melding in te dienen bij de schattingscommissie,” aldus schepen van duurzaamheid Gilbert Lambrechts. De landbouwers moeten het ingevulde PV bezorgen aan de dienst omgeving. Deze dienst organiseert de bezoeken van de commissie.
Dit plaatsbezoek dient te gebeuren voor het oogsten, dus we dringen er op aan dat de aangiften zo spoedig mogelijk worden ingediend.
We wijzen er op dat deze aangiften dienen te gebeuren bij de gemeente waarin de getroffen percelen liggen.

 

 

Uitgelicht