omgevingsvergunning school "Straf!"

omgevingsvergunning school "Straf!"

Het schepencollege verleende donderdag 9 augustus een omgevingsvergunning aan de vzw Katholiek Basisonderwijs Beringen-Mijn voor het verbouwen van het voormalig badzalengebouw tot kleuter- en lagere school en de bijhorende aanleg van de avontuurlijke ‘sporen-speelplaats’.
Het Mozaïek en De Horizon zijn de twee basisscholen van Beringen-Mijn die binnenkort zullen verhuizen naar het badzalengebouw op de mijnsite.
Deze verhuis zal geen afbreuk doen aan het monumentale en historische karakter van het bestaande gebouw. Het zal juist een meerwaarde bieden.

De nieuwe school krijgt een eigentijdse, moderne infrastructuur die multifunctioneel wordt benut en die de brede leef- en leeromgeving maximaal ondersteunt.
De aanwezigheid van recreatieve en educatieve componenten in de onmiddellijke omgeving van de school zijn een meerwaarde voor de leerkrachten, de kinderen en hun ouders.
Ze ondersteunen de leerkrachten op pedagogisch-didactisch vlak, creëren een aangenaam schoolklimaat en bieden kinderen de kans om hun horizon te verruimen.
Leven en leren in diversiteit zijn een troef waarop de nieuwe school ten volle inzet.

“De voormalige treinsporen zullen deel gaan uitmaken van de ‘sporen-speelplaats’. Deze speelplaats krijgt een groene invulling met o.a. houten speeltafels, peuterschommels, picknicktafels en speelparcours. Het groene karakter van de site wordt zo in stand gehouden,” legt schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Anne Wouters-Cuypers uit. “Dit project is een belangrijk onderdeel van de herbestemming van de volledige mijnsite van Beringen. Het vestigen van een school op de mijnsite ligt volledig in de lijn met de ambities van be-MINE. Hiermee wil men de voormalige mijnsite opnieuw deel laten uitmaken van het sociaal en economisch weefsel van de stad Beringen.”

Uitgelicht