Wijziging maatregelen Limburg – droogte

Wijziging maatregelen Limburg – droogte

Op advies van de Vlaamse droogtecommissie wordt het verspilverbod leiding-, grond- en regenwateringetrokken.
Op advies van ANB en de drie Limburgse hulpverleningszones wordt het kampvuurverbod ingetrokken en afgeschaald naar code oranje.
Op advies van de Vlaamse Waterweg en na staalname door VMM wordt het recreatie- en captatieverbod i.f.v. de blauwalg uitgebreid naar het volledige traject van de ‘Zuid-Willemsvaart’

Daarnaast blijft het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen van kracht tot tegenbericht.

Uitgelicht