Aanleg spitsstroken E313 Beringen-Lummen

Aanleg spitsstroken E313 Beringen-Lummen

Einde werkzaamheden in zicht


De vernieuwing van de E313 tussen het Klaverblad in Lummen en het op- en afrittencomplex “Beringen” is afgerond. Dankzij de bijkomende verkeerscapaciteit van de spitsstroken zullen de wachttijden op- en rond de verkeerswisselaar afnemen.
Hiermee beantwoorden het Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse overheid aan de vraag van de werkgeversorganisaties en vele weggebruikers. Tegen maandagochtend zal de autosnelweg terug openen, inclusief extra rijstroken (als weefstrook). 


Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de voorbije maanden op en rond het Klaverblad in Lummen aanpassingen uitgevoerd om de doorstroming te verbeteren. Eerst werden verschillende in- en uitvoegstroken op de verkeerswisselaar verlengd of verbreed.
Vervolgens volgde de aanleg van de spitsstroken en de renovatie van de E313 tussen het Klaverblad en het op - en afrittencomplex ‘Beringen’. 

Weefstroken in afwachting van dynamisch infoborden

In eerste instantie worden de toekomstige spitsstroken gebruikt als weefstroken. Pas na het plaatsen van de portieken met dynamische infoborden zullen ze dienen als spitsstrook. 

Meer info over dit project op www.wegenenverkeer.be/E313SpitsstrokenLummen

Uitgelicht