Voorstellen van burgers

Voorstellen van burgers

Inwoners van Beringen kunnen een verzoek indienen om een vraag of een voorstel betreffende de beleidsvoering of de dienstverlening in te schrijven op de agenda van de gemeenteraad  of op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn van Beringen. Het verzoek moet gemotiveerd worden en moet alle nuttige stukken bevatten die de gemeenteraad kunnen voorlichten. De verzoeker mag het agendapunt zelf komen toelichten op de gemeenteraad.
Dit verzoek moet gesteund worden door ten minste 1% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar (op 01/07/2019 zijn dit  377 inwoners) in de stad Beringen.

 

 

 

Uitgelicht