Klachten over beslissingen bestuursorganen

Klachten over beslissingen bestuursorganen

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Uitgelicht