Gemeenteraad

Gemeenteraad

De Beringse gemeenteraad bestaat uit 35 leden (gemeenteraadsleden, college van burgemeester en schepenen). De gemeenteraad is wettelijk verplicht om minstens 10 maal per jaar te vergaderen. In Beringen gaan de raadszittingen in principe door op de tweede maandag van elke maand om 19.30 uur in de foyer van het Casino, Kioskplein 25. Behoudens uitzonderingen vinden er in de maanden juli en augustus geen gemeenteraadszittingen plaats. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar. In een aantal gevallen zijn deze vergaderingen verplicht openbaar, zoals bv. bij de behandeling van de begroting. De gemeenteraad vergadert achter gesloten deuren wanneer het om beraadslagingen en beslissingen over personen gaat. Daartoe zal de voorzitter na de behandeling van de openbare zitting het aanwezige publiek verzoeken de raadzaal te verlaten.

De agenda en de verslagen kan je terugvinden via de groene knop aan de rechterkant

of klik hier.
 

Data gemeenteraad 2020
Maandag 14 december
Maandag 16 november
Maandag 12 oktober
Maandag 7 september in OC De Buiting (Publiek is welkom, gelieve rekening te houden met de maatregelen m.b.t. social distance)
Maandag 22 juni
Maandag 25 mei (let op: gewijzigde datum;  deze gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn zal nog digitaal verlopen, tenzij de onderrichtingen op dit vlak nog in laatste instantie wijzigen)
Maandag 20 april (digitale gemeenteraad wegens corona)
Maandag 9 maart
Maandag 10 februari
Maandag 13 januari


Meer informatie?
Voor meer informatie omtrent de gemeenteraad kan je steeds contact opnemen met het secretariaat via secretariaat@beringen.be of T 011 43 03 17