College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen

Het college bestaat in Beringen uit 9 leden: de burgemeester, 7 schepenen en de schepen van rechtswege.  Het college vergadert elke week op donderdag vanaf 11 uur in de schepenzaal van het administratief centrum, Mijnschoolstraat 88.  De vergaderingen van het college zijn niet openbaar, tenzij om ambtenaren of externe experten toelichting te laten verstrekken bij de dossiers die geagendeerd zijn.