Beestige zomer

Beestige zomer

Het wordt een aparte zomer, die van 2020. Anders, maar hopelijk wel met ruimte voor spel, ontmoeting en jong zijn. Desondanks zijn er heel wat regels bepaald voor activiteiten, kinderopvang, jeugdwerk, kampjes, enz..

We kunnen dit jaar niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten, slapen. De begeleiders maken contactbubbels van maximum 50 verschillende personen. Zowel kinderen als begeleiders tellen hierin mee.

In de zomervakantie neem je per week deel aan maximum één vaste contactbubbel in de vrije tijd. Die contactbubbel houdt stand gedurende de hele dag en de hele week. Het is dus niet mogelijk om binnen eenzelfde week in te schrijven voor een divers aanbod. Dit geldt ook voor begeleiders van de kinderen. Je kan dus niet dinsdag terugkomen van de jeugdbeweging en woensdag naar de opvang of sportkampje. Dat mag niet. De bubbel wordt van maandag tot en met zondag behouden.

Ook voor activiteiten met wisselende deelnemers (bv speelpleinwerking of de Buitenschoolse Kinderopvang) blijft een contactbubbel minstens 1 week gelden. Komt een deelnemer maar 2 van de 5 dagen? Dan bestaat de bubbel de andere dagen uit 49 personen.

Voor sommige activiteiten kan je, omwille van deze contactbubbels, enkel voor een volledige week inschrijven. Ander aanbod of opvang kan je wel per dag reserveren.Timing inschrijivingen zomeraanbod:

Woensdag 10 juni start reservaties Petteflet juli 2020

Zaterdag 13 juni start reservaties dienst jeugd en sport - KIA en SPW

Maandag 15 juni start reservaties BKO – voor de ganse zomer

Woensdag 24 juni start reservaties Petteflet augustus

Uitgelicht