Beringen, meer dan mijn stad

Lettertype vergroten?
aA aA aA aA aA
Zoek
Openingsuren
Contactinfo
OCMW
VorigeVolgendePrintenVerstuur linkReageer

Overlegcoördinatie thuisgezondheidszorg

Wat?

Jij of iemand van je familie is ziek, bejaard of hulpbehoevend.
Jij voelt dat er hulp moet komen, dat het zo niet verder kan.
Jij vreest niet meer thuis te kunnen blijven.
De verzorging van de zieke of bejaarde wordt steeds zwaarder.

Naast je familie, vrienden en vrijwilligers zijn er heel wat professionele beroepskrachten die je kunnen ondersteunen in de verzorging (dokter, verpleegkundige, kinésist, bejaardenhelpster, ...).

Thuiszorg kan, ook in zware zorgsituaties, een volwaardig alternatief zijn voor een opname in een instelling, mits een goede samenwerking tussen al de betrokken hulpverleners.
"Goede samenwerking" wil dan ook zeggen "goed overleggen" wat er nodig is en wie welke taak op zich neemt.

De overlegcoördinator thuisgezondheidszorg van het OCMW kan dit overleg organiseren, kan informatie geven over de verschillende mogelijkheden, hulpmiddelen en eventuele tussenkomsten en voordelen.

Voor wie?

Zowel de patiënt, de familie als elk bij de thuiszorg betrokken hulpverlener kan een beroep doen op de overlegcoördinator thuisgezondheidszorg.

Wat kost het?

De tussenkomst van de overlegcoördinator thuisgezondheidszorg is volledig gratis.

Hoe werkt het?

Je neemt contact op met de overlegcoördinator gezondheidszorg van het OCMW.

Zij contacteert alle betrokken hulpverleners en familieleden en legt een datum vast voor het teamoverleg. Dit overleg kan bij je thuis, in het ziekenhuis of op het OCMW plaatsvinden.

Een teamoverleg vindt in principe steeds plaats na akkoord van de patiënt en de huisarts.

De zorgafspraken die tijdens het teamoverleg gemaakt worden, worden neergeschreven in een zorgenplan. Daarin wordt omschreven welke hulpverleners ingeschakeld worden, wanneer er wat gedaan wordt. Alle hulpverleners en de patiënt hebben inzage in dit zorgenplan.

De vrije keuze van zorgverlener door de patiënt of de familie wordt steeds maximaal gerespecteerd.

Contact

Thuiszorgvoorzieningen - Dienstencentrum De Klitsberg

Klitsbergwijk 29
3583 Beringen

tel. 011 44 95 00
fax 011 44 95 90

thuiszorg@beringen.be

Openingsuren

Maandag  10 - 16.30 uur 
Dinsdag10 - 16.30 uur
Woensdag10 - 16.30 uur
Donderdag10 - 16.30 uur
Vrijdag10 - 16.30 uur

 

 


Contactpersonen