Beringen, meer dan mijn stad

Lettertype vergroten?
aA aA aA aA aA
Zoek
Openingsuren
Contactinfo
OCMW
VorigeVolgendePrintenVerstuur linkReageer

Leefloon

Wat?

Indien je geen of een laag inkomen hebt, kan je een basisinkomen verkrijgen. Dit heet leefloon.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

- Je moet werkelijk in België wonen.
- Je moet meerderjarig zijn of minderjarig zijn en gehuwd en/of kinderen ten laste hebben.
- Je moet de Belgische nationaliteit hebben of een vreemdeling die in het bevolkingsregister is ingeschreven of je bent een erkende vluchteling.
- Je moet bereid zijn om te gaan werken.
- Je moet aantonen dat je geen recht hebt op andere sociale uitkeringen (bijv. stempelgeld).

Bedragen:

Het leefloon bedraagt:
- 589,82 euro per maand per samenwonende persoon;
- 884,74 euro per maand voor een alleenstaande persoon;
- 1 179,65 euro per maand voor een persoon met gezinslast (uitsluitend samenwonen met kinderen waarvan er minstens 1 minderjarig is en/of een partner).

 

 

Let op!
De vermelde bedragen zijn maximumbedragen. Al je eigen bestaansmiddelen worden meegerekend.

Je bent jonger dan 25 jaar

Als je jonger bent dan 25 jaar wordt er nadat je het leefloon aangevraagd hebt ofwel een arbeidsovereenkomst, ofwel een GPMI (geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie) afgesloten.
Een GPMI is een contract tussen jou en het OCMW waarin een aantal afspraken worden opgenomen met de bedoeling om zo snel mogelijk een aangepaste job te vinden. Zowel het OCMW als jijzelf moeten zich aan deze afspraken houden.

Je bent ouder dan 25 jaar

Als je ouder bent dan 25 jaar wordt er ofwel een arbeidsovereenkomst afgesloten, ofwel krijg je een leefloon toegekend. Het is ook mogelijk dat er een GPMI (zie hierboven) wordt afgesloten.

Hoe aanvragen?

Hiervoor kan je tijdens de openingsuren naar de sociale dienst komen. Na een gesprek met de maatschappelijke assistent(e) gebeurt er een onderzoek en daarna beslist het bijzonder comité over je aanvraag.

Documenten

Microsoft Word Infofiche leefloon

Contact

Algemeen sociale dienst

Burg. Heymansplein 14
3581 Beringen

tel. 011 44 90 00
fax 011 44 91 90

Contactpersonen