Beringen, meer dan mijn stad

Lettertype vergroten?
aA aA aA aA aA
Zoek
Openingsuren
Contactinfo
OCMW
VorigeVolgendePrintenVerstuur linkReageer

Nieuws: Digitale zone 30 borden op de Koolmijnlaan ter hoogte van de scholencampus.


» meer nieuws


Met de komst van de nieuwe scholencampus is het aangewezen om ook op de Koolmijnlaan een aantal maatregelen te nemen om de snelheid ter hoogte van de twee toegangswegen te verlagen bij het begin en einde van de school.

Het schepencollege heeft beslist om hier met digitale zone 30 borden op zonne-energie te werken. Op dat gedeelte van de Koolmijnlaan heerst een regime van 50 km/uur. Dat wordt dus bij begin en einde van de scholen tijdelijk teruggebracht tot 30 km/uur.

We hebben 4 digitale borden nodig, die het begin van de zone 30 zullen aanduiden: twee op de Koolmijnlaan zelf (een in elke rijrichting) en twee op het einde van respectievelijk het Molenveld en de Voetbalstraat waar zij op de Koolmijnlaan aansluiten. Het einde van de zone wordt in alle richtingen aangegeven met vaste borden.

De kruispunten van de Koolmijnlaan met de Voetbalstraat en met Molenveld worden ook volledig in een groene kleur ingekleurd. Zo vallen de kruispunten veel beter op.  De fietspaden behouden hun rode kleur. Er komen aan beide kruispunten ook zebrapaden, zodat voetgangers en fietsers daar te voet op een veilige manier kunnen oversteken.

Zowel komende van Beringen-centrum als komende van Beringen-Mijn wordt bij het begin van de zone 30 over de volledige breedte van de rijweg het woord ‘schoolzone’ tussen twee witte lijnen op de rijweg gemarkeerd.