Beringen, meer dan mijn stad

Lettertype vergroten?
aA aA aA aA aA
Zoek
Openingsuren
Contactinfo
OCMW
VorigeVolgendePrintenVerstuur linkReageer

Nieuws: Afschakelplan Beringen


» meer nieuws


Sedert de winter van 2014 zijn we geconfronteerd met  de mogelijkheid van een elektriciteitsschaarste.

Volgens de ontvangen informatie waarover we tot nu toe beschikten was onze stad Beringen slechts deels opgenomen in het afschakelplan. De deelgemeenten Koersel, Beverlo en Beringen liggen in schijf 2 van het afschakelplan. Paal viel tot nog toe buiten het afschakelplan.

Voor de winter 2016-2017 is er een wijziging in de informatie. Ook Paal ligt in het afschakelplan en wel in schijf 6. Dit is uiteraard een belangrijke wijziging waarvan we onze inwoners op de hoogte willen brengen.
Er bevinden zich in totaliteit 226 elektriciteitscabines op het grondgebied van Beringen, waarvan er 153 (4 cabines van Paal) zullen afgeschakeld worden in schijf 2 en 73 in schijf 6 (enkel Paal).

Een afschakeling van het elektriciteitsnet zal natuurlijk niet zomaar gebeuren. Wanneer er gedetecteerd wordt dat er schaarste zal optreden gaat de Federale Overheidsdienst Economie starten met een sensibiliseringscampagne. Er zal de bevolking gevraagd worden om minder energie te verbruiken. Hiervoor wordt beroep gedaan op de burgerzin en solidariteit van iedereen.
Tijdens de zomer- en winterperiode informeert Elia ons continu over het evenwicht tussen elektriciteitsvraag en -aanbod.  

Het stadsbestuur heeft een draaiboek uitgewerkt waarin de mogelijke risico’s zijn opgenomen en  ook de procedures die in werking treden bij een aangekondigde afschakeling of onaangekondigde black-out.

Je hoeft in ieder geval niet te panikeren. Mocht er sprake zijn van nakende schaarste zal het stadsbestuur via zoveel mogelijk kanalen de burgers informeren en sensibiliseren. In de eerste plaats is het dan belangrijk om bewust om te springen met energie.  

Er wordt voor 2016-2017 tijdens de winter geen probleem verwacht met de elektriciteitsleveringen. Toch raden wij ook de inwoners en bedrijven (ook deelgemeente Paal) aan om na te denken over wat een eventuele afschakeling voor jou betekent en te nemen maatregelen bij afschakeling voor te bereiden.

Nog even toelichten hoe het afschakelplan werkt:

De afschakelingsprocedure bij stroomtekort voorziet in een rotatiesysteem tussen de afschakelbare schijven in dalende volgorde, van schijf 8 tot schijf 2 en dan opnieuw van schijf 8 tot schijf 2. Schijf 1 zou dus a priori niet “manueel” worden afgeschakeld bij stroomtekort. Deze is bestemd voor de “automatische” afschakeling in geval van een plots incident dat het evenwicht van het Belgische of Europese elektriciteitsnet in gevaar zou brengen.

Indien het afschakelplan in een jaar verschillende keren of dagen na elkaar moet worden geactiveerd, wordt een beurtrol in dalende volgorde gehanteerd. Als bijvoorbeeld schijf 8 op maandag werd afgeschakeld en er op dinsdag een stroomtekort dreigt, dan wordt schijf 7 gekozen, ook al werd schijf 8 de dag ervoor niet afgeschakeld. Indien er enkele weken later opnieuw moet worden afgeschakeld, wordt er overgegaan naar schijf 6, dan schijf 5, enz.

Als er tijdens eenzelfde dag meerdere keren afgeschakeld moet worden, vindt er geen schijfrotatie plaats tussen de verschillende afschakelingen. Het rotatieprincipe geldt enkel voor verschillende dagen. Indien dit niet zo zou zijn, zou het voor de plaatselijke overheid onmogelijk zijn om de volksgezondheid en de noodhulp aan de bevolking te waarborgen.

Deze principes zijn voor verandering vatbaar. Uiteindelijk zijn het altijd de ministers die op basis van de omstandigheden beslissen wanneer en volgens welke modaliteiten de afschakeling gebeurt.

De lijst met straatnamen voor onze stad en de schijf waarin deze zich bevinden kan je terugvinden op de website van distributienetbeheerder Infrax.

 

Maurice Webers

Burgemeester