Beringen, meer dan mijn stad

Lettertype vergroten?
aA aA aA aA aA
Zoek
Openingsuren
Contactinfo
OCMW
VorigeVolgendePrintenVerstuur linkReageer

Centrum voor kortverblijf

Ouderen willen graag zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven. Mantelzorgers (kinderen, familie, vrienden , buren, professionele krachten) zorgen ervoor dat deze wens van de oudere in vervulling kan gaan. Toch zijn er soms situaties waarin de zorg tijdelijk niet meer gerealiseerd kan worden. Mantelzorgers kunnen immers ook ziek worden, ze willen ook wel af en toe met vakantie of zijn toe aan een korte "rustpauze". Een kortverblijf in een rusthuis kan hiervoor een oplossing bieden.

Wat is kortverblijf?

Kortverblijf is een tijdelijke opname van zorgbehoevende ouderen in het woonzorgcentrum. Het kan een oplossing bieden voor ouderen die tijdelijk omwille van sociale en/of gezondheidsredenen moeilijk alleen thuis kunnen blijven of tijdelijk een beetje op kracht willen komen. Vaak gebeurt dit na een opname in een ziekenhuis. Kortverblijf kan zeker ook een oplossing bieden aan mantelzorgers of familieleden die iemand thuis verzorgen. Zij willen er soms ook even tussenuit en een adempauze nemen. Door een tijdelijke opname in kortverblijf met alle zorgen en dienstverlening ten behoeve van de zorgbehoevende, kunnen zij dit met een gerust hart. Tijdens het verblijf kan de oudere gebruik maken van de zorg- en dienstverlening in het woonzorgcentrum.

Woonzorgcentrum Corsala

Het kortverblijf in Corsala richt zich op zwaar zorgbehoevende ouderen en/of dementerenden van minstens 65 jaar uit Beringen en aangrenzende gemeenten.

In het woonzorgcentrum Corsala wonen 60 ouderen. Corsala stelt vier kamers ter beschikking voor kortverblijf.

We streven elke dag opnieuw naar kwaliteit. Dag en nacht staat een professioneel en gemotiveerd team in voor de verzorging en begeleiding van onze bewoners. We streven naar een persoonlijke benadering van de bewoner. Het wonen en leven in kleine leefgroepen van tien of twaalf bewoners staat hierbij centraal. We besteden veel aandacht aan het bevorderen van het algemeen welzijn, zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak. De persoonlijke vrijheid en levensopvatting van iedere bewoner wordt gerespecteerd. We streven daarbuiten ook naar een optimaal overleg met de familie.

Kostprijs

Je betaalt een vaste prijs per dag (53,19 euro - 1 december 2013).

Aanvraag, inschrijving en opname

Een verblijf duurt minimaal zeven dagen en maximaal 30 dagen. Een opgenomen gebruiker kan een aanvraag indienen tot verlenging van zijn verblijf tot maximum 60 aaneensluitende dagen. Kortverblijf in een rusthuis is een sowieso tijdelijke opname in een rusthuis voor maximum 90 dagen per kalenderjaar.

 

Opname gebeurt op basis van de beschikbaarheid van de kamers, na advies van een multidisciplinair team en na goedkeuring door het bijzonder comité van het OCMW.

Een opname kan in principe van maandag tot en met donderdag voor 14 uur. Het ontslag gebeurt in principe van maandag tot en met donderdag na 14 uur.Contact

Corsala sociale dienst

Pater Bellinkxstraat 38-40
3582 Beringen

T 011 44 92 66
F 011 44 92 90

corsala@beringen.be