Beringen, meer dan mijn stad

Lettertype vergroten?
aA aA aA aA aA
Zoek
Openingsuren
Contactinfo
OCMW
VorigeVolgendePrintenVerstuur linkReageer

Schooltoelage

Wat is een school- of studietoelage?

Een school- of studietoelage is financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de school of studie te helpen dragen.

Een schooltoelage is bestemd voor kleuters of leerlingen in het lager of secundair onderwijs.

Een studietoelage is bestemd voor studenten aan een hogeschool of universiteit.

De leerling of student moet les volgen aan een instelling erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

 

Wie kan een toelage krijgen?

Of u een toelage krijgt, hangt in grote mate af van de samenstelling én het inkomen van uw gezin.

Als uw inkomen te hoog is, krijgt u geen toelage.

Hoe komt u te weten of uw inkomen te hoog is?

* Bel naar het GRATIS nummer 1700.

* Kijk op www.studietoelagen.be

 

Hoe kunt u een aanvraag doen?

1) Op papier: aanvraagformulieren te verkrijgen op het gratis nummer 1700.

Vul in:

één formulier 'De aanvrager'

+ één formulier 'De student' per student in het hoger onderwijs in uw gezin.

+ één formulier 'De leerling in het secundair onderwijs' per leerling in het secundair onderwijs in uw gezin.

+ één formulier 'De leerling in het kleuter- of lager onderwijs' per leerling in het kleuter- of lager onderwijs in uw gezin.

 

! Zet uw handtekening en de datum op al de formulieren.

! Stop alle formulieren samen in één envelop.

! Stuur ze niet aangetekend maar voldoende gefrankeerd op naar:

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Afdeling studietoelagen

Hendrik Consciencegebouw 1A

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

 

2) ONLINE

Surf naar www.studietoelagen.be en klik op 'online diensten'

 

Wie mag de aanvraag invullen?

Deze aanvraag mag worden ingevuld:

* door een leerling of student die in zijn eigen onderhoud voorziet

* door de persoon die voorziet in het onderhoud van een leerling of student.

Als verschillende personen in het onderhoud van een leerling of student voorzien ( bijvoorbeeld beide ouders) mag een van beiden deze aanvraag invullen

 

Wanneer moet uw aanvraag binnen zijn?

U kunt een aanvraag doen voor het school- of academiejaar 2016-2017 vanaf 1 augustus 2016.

Uw aanvraag moet ten laatste op 1 juni 2017 in het bezit zijn van de afdeling Studietoelagen.

Aanvragen die later aankomen worden niet meer behandeld.

 

Heb je hulp nodig bij het invullen van de aanvraag?

Met vragen betreffende de schooltoelage kan je steeds terecht:

- in de scholen

- bij OCMW

  Burg. Heymansplein 14

  3581 Beringen

  T 011 44 90 00

  Openingsuren: Enkel op afspraak:

  ma                9-12uur                14-19uur

  woe               9-12uur                14-17uur

  di/don/vr       9-12uur          

 

 

- bij de provincie,

  Universiteitslaan 1

  3500 Hasselt

  T 011 23 82 20Contact

Onderwijs

Kioskplein 25
3582 Beringen

T 011 45 03 14

onderwijs@beringen.be

Contactpersonen

Martin Beutels - 011 45 03 14
martin.beutels@beringen.be