Beringen, meer dan mijn stad

Lettertype vergroten?
aA aA aA aA aA
Zoek
Openingsuren
Contactinfo
OCMW
VorigeVolgendePrintenVerstuur linkReageer

Stadsontwikkeling

Beringen, de stad naar morgen

Luchtfoto's-projectleider-Dennis-Franco-2-1b.jpgBeringen, de grootste stad in West-Limburg, ondergaat een grondige facelift. Zowel in het stadscentrum als aan de rand van het centrum zijn heel ingrijpende bouwwerken opgestart en in voorbereiding. Ook op  het mijnterrein staat heel wat te gebeuren, de site is stilaan aan het uitgroeien tot een regionale toeristische en commerciële attractiepool.

Stadscentrum in ontwikkeling

Stadscentrum in ontwikkeling

De ontwikkeling van het stadscentrum gebeurt op basis van een eerder opgesteld masterplan. Dit plan fungeert als richtinggevend kader. Klik op onderstaande afbeeldingen om de prestatie te bekijken.

 

 

De realisatie van het masterplan zal projectmatig en stapsgewijs gebeuren.  Stand van zaken van projecten in voorbereiding, opstart of uitvoering:

 • Station Beringen: In 2014 zijn het station en stationsplein met busperrons in gebruik genomen. Het is een openbaar vervoersknooppunt waar trein- en busverkeer op elkaar aansluiten. Aan de rand van het stationsplein en in de omgeving komt ruimte voor nieuwe bouwprojecten na  goedkeuring van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (in opmaak door Provincie Limburg).

 • Campus Beringen: de bouwwerken aan de nieuwe scholencampus (in opdracht van NV Scholen van Morgen) zijn in volle uitvoering. Ingebruikname van de campus is gepland in het schooljaar 2016-2017. De Stad Beringen zorgt voor de aanleg van de toegangswegenis.

 • Herbestemming site oud zwembad en schoolgebouwen VTI:  de Stad Beringen heeft samen met de vzw VTI Beringen de projectontwikkelaar NV Vlaeco geselecteerd om op deze site een nieuwe woonwijk met stadspark te realiseren. Volgens planning starten de bouwwerken in 2016.

 • Herbestemming scholensite College: gemeenteraad en OCMW-raad hebbben definitief licht op groen gezet voor bouw van een nieuw stadhuis en administratief centrum op de collegesite. Naast publieke diensten is er nog ruimte voor private ontwikkelingen (horeca, winkels, wonen, andere diensten), groene ruimte en een ondergrondse centrumparking.
 • Herbestemming scholensite Sinte Lutgart: de Stad Beringen zal deze site aankopen om op deze plaats een binnenstedelijk commercieel project te ontwikkelen met winkels, appartementen en een centrumparking.
 • Herbestemming oud schoolgebouw De Step: na sloop zal de Stad Beringen op deze plaats een tijdelijke centrumparking aanleggen. Na herinrichting van het marktplein zal het tracé van de centrumlus over deze site worden heraangelegd.

 • Herinrichting marktplein en aanliggende straten: studiebureau Arcadis is aangesteld als ontwerper en werkt momenteel aan een voorstudie en schetsontwerp; in 2016 ontwerpfase.

 • Wonen aan het water: de eerste stap is een voorstudie m.b.t. inplanting en bouw van een nieuwe kanaalbrug (studie momenteel lopende); op basis van deze studie wordt een planning opgesteld voor realisatie van deze projectzone.

 

be-MINE groeit uit tot een attactiepool

 

be-MINE groeit uit tot een attractiepool

 

De voormalige mijnsite ondergaat  op dit ogenblik een serieuze metamorfose. De site krijgt een herbestemming volgens aangegeven masterplan. www.bemine.be

 

 • Toeristisch Onthaal Limburg is in 2013 geopend in het inkomgebouw en wordt door Toerisme Beringen uitgebaat. www.toerismeberingen.be

 • Het Mijnmuseum werd in 2012 vernieuwd en zal er tegen 2017 een belevingstraject bijkrijgen dat loopt door de badzalen, lampenzaal, kipzaal en kolenwasserij. In en rond de gebouwen is ook ruimte voor evenementen en tijdelijke tentoonstellingen. www.mijnmuseum.be

 • Mijn Zwemparadijs werd op 14 juni 2014 geopend en is de eerste grote recreatieve attractie op de site be-MINE. Het is een project van Sportoase i.s.m Stad Beringen. www.sportoase.be

 • Duikcentrum Todi komt in de voormalige indikkers waar men in verwarmd water kan duiken en snorkelen tussen subtropische zoetwatervissen. Geplande opening in 2016. www.todi.be

 • Avonturenberg. Op de kleine mijnterril komen klim- en klauterparcours, glijbanen, een wandelpad, een attractie op de top en mountainbikepistes. Geplande opening 2016.

 • Klimcentrum. De realisatie van een indoor klimzaal in één van de mijngebouwen is in onderzoek en uitwerking.

 • Fietspaden. Het toeristisch fietspad over het mijnterrein is aangelegd; het fiets-en wandelpad langs het kolenspoor tot aan de kolenhaven wordt in 2016 aangelegd.

 • Het Retailpark be-Mine Boulevard is ondertussen geopend met 12 winkelunits en een ruime parking. www.bemineboulevard.be

 • Wonen op het Houtpark. Hier komen op termijn van tien jaar 350 woningen, zowel appartementen als gezinswoningen. De eerste twaalf ‘urban villa’s’ (appartementen) zijn gerealiseerd en worden te koop aangeboden. www.houtpark.be

 • Woonzorgcentrum Sporenpark is geopend. Het bejaardentehuis krijgt 104 appartementen, met een aparte afdeling voor dementerende ouderen. Er zijn ook zes flats voor kortverblijf en assistentiewoningen. www.wzcsporenpark.be

 

 

 

 

 

Uw mening telt!

In Beringen staan er een aantal ontwikkelingen op stapel zoals de ontplooiing van Be-Mine, het masterplan Beringen-Centrum, de herinrichting van het dorpsplein in Paal, het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Beverlo, een niewe feestzaal De Cor, ... .

 

Het stadsbestuur vindt het belangrijk dat bewoners en de lokale gemeenschap actief betrokken worden bij deze ontwikkelingen. Daarom werd er beslist om over te gaan tot de oprichting van buurtplatforms. 

 

Een buurtplatform is een groep van geëngageerde burgers die regelmatig samenkomen, op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen en als klankbord fungeren (aftoetsen van ideeën, zoeken naar draagvlak …). Momenteel zijn er al buurtplatformen actief in Beringen-Mijn, Beringen-Centrum en Paal. In het voorjaar zullen ook de buurtplatforms van Beverlo en Koersel hun opstart kennen.

 

Naast de buurtplatforms blijven ook de andere communicatiekanalen van de stad behouden om het brede publiek te informeren: B-magazine, website, facebook, pers, ed. De Stad Beringen organiseert over de geplande projecten ook regelmatig infomomenten voor een breed publiek. Deze worden tevens ruim bekendgemaakt via diverse media.

 

Hebt u alvast suggesties, vragen, bedenkingen of aandachtspunten die u met ons wilt delen? Laat dan uw stem horen en mail naar destadnaarmorgen@beringen.be. Ook vragen over de buurtplatformen kan u stellen via bovenstaand emailadres.

 

            Samen werken we aan de stad naar morgen!

 

 

 

 

Archiefbeelden

Klik hier