Beringen, meer dan mijn stad

Lettertype vergroten?
aA aA aA aA aA
Zoek
Openingsuren
Contactinfo
OCMW
VorigeVolgendePrintenVerstuur linkReageer

Mijn stad, Beringen voorgesteld

Op deze pagina wordt Beringen kort voorgesteld.

Geschiedenis van Beringen

Beringen

Beringen wordt voor de eerste maal vermeld in 1120 als "Beringe". Deze naam is afkomstig van het Frankisch en betekent "nederzetting van Bero".
Beringen was een allodiale heerlijkheid, die ingevolge giften van de heilige Adelard omstreeks het einde van de achtste eeuw eigendom was van de abdij van Corbie.
Gedurende de middeleeuwen had de graaf van Loon de voogdij over de heerlijkheid. Graaf Arnold IV verleende in 1239 aan Beringen dezelfde vrijheden als de stad Luik. Beringen was één van de steden van het graafschap Loon , dat later deel ging uitmaken van het prinsbisdom Luik.
Twee burgemeesters, een voor de stad en een voor de buitingen, stonden aan het hoofd van de gemeente. Beringen was omringd met de wallen en grachten, die samen met de drie stadspoorten in het begin van de negentiende eeuw gesloopt werden. Rond de stad waren acht "motten", noodtorens omringd door een gracht.
In 1700 werd de in de twaalfde eeuw opgerichte Latijnse school tot een gemeentelijke college omgevormd.
De parochie Beringen strekt zich aanvankelijk ook uit over het grondgebied van Paal en Heusden. Even voor 1400 werd Heusden echter een afzonderlijke parochie. In 1708, na heel wat strubbelingen, was ook Paal zover.
Beringen is de geboorteplaats van August Cuppens, de bekende priester-dichter. Beringen is de zetel van het gelijknamige kanton en dekenaat.

 

Beverlo

Uit allerlei opgegraven voorwerpen kan worden afgeleid dat Beverlo zeer oud is, evenals uit de vanouds gekende gemeenschappelijke velden rondom de driehoekige "biest" en de vele oude plaatsnamen.
Het Frankische "lo" in de naam betekent "bos". Beverlo behoorde vroeger tot het land van Ham, dat Oostham, Kwaadmechelen, Beverlo, Heppen en Leopoldsburg omvatte.
Het bleef één uitgestrekt gebied tot in 1795. Toen werden Oostham, Kwaadmechelen en Beverlo zelfstandige gemeenten.
Het "Kamp van Beverlo", dat in 1835 werd opgericht, werd geleidelijk bij gedeelten gehuurd en aangekocht naargelang de legerleiding het nodig achtte.
Heppen en Leopoldsburg werden zelfstandig in 1850. In 1938 werd Korspel als afzonderlijke parochie ingericht.

Koersel

De naam wordt voor het eerst vermeld in 1185. De meeste taalgeleerden leiden de naam Koersel af van de persoonsnaam "cor" en "sala", wat woonplaats betekent, zodat de naam uit de Frankische periode zou dateren.
Als schrijfwijzen vinden we: Corsala, Corsele, Coorsele, Coorsel, Coursele, Couresl, Koersel.
Eertijds behoorde het grondgebied van Koersel tot de parochie Lummen. Op een niet nader te bepalen datum echter werd, door de de zorgen van de leenheer van Lummen, te Koersel een St.Brigida-kapel opgericht.
In 1185 stond de heer van Lummen zijn kerkelijke prerogatieven over Koersel af aan de abdij van Averbode, met het gevolg dat de parochie Koersel haast uitsluitend door Premonstratenzers van de abdij van Averbode werd bediend. Koersel behoorde tot de heerlijkheid Lummen, die eveneens Linkhout en Schulen omvatte.
In 1909 werd met de voorbereidingswerken begonnen voor de uitbouw van een steenkolenmijn en in oktober 1919 werd de eerste steenkolenlaag, op een diepte van 623m bereikt. Deze datum bracht een grote omwenteling teweeg in deze streek.
Uit het in de eerste helft van vorige eeuw in het oosten van Koersel ontstane Mariaoord Onze-Lieve-Vrouw aan de staak ontstond het recreatieoord't Fonteintje, gelegen in enig mooi natuurkader.

Paal

Voor de verklaring van de naam Paal zijn er twee mogelijkheden: ofwel Paal als staak, grenspaal; ofwel Paal als moeras. In de loop van de geschiedenis komen we tegen: Pale, Paele, Paelle, Paelre, Pael, Bytinche van Beringen, Buitinghe, Buiting.
Paal of de Buiting behoorde tot de parochie Beringen, evenals Heusden dat zich echter reeds vóór 1400 afscheidde als afzonderlijke parochie.
De Buiting met zijn vier gehuchten maakte twee derden uit van het grondgebied van Beringen en betaalde dan ook twee derden van alle kosten. Op die manier moest de Buiting bijdragen in de kosten van kerk, stadswallen, stadspoorten, enz...
De Private Raad van het prinsbisdom Luik verzette zich steeds tegen de scheiding van Paal en Beringen. Na heel wat strubbelingen werd Paal dan toch in 1708 een eigen parochie. In 1513 was er echter al sprake van een kapel, op de plaats waar nu de kerk staat.
Paal kreeg op zijn grondgebied de kolenhaven van de mijn, de E39 autosnelweg en een industriegebied van nationaal belang.

 

 

Wapenschild en logo

Wapenschild

 

De tien horizontale dwarsbalken in de kleuren "goud en geel" duiden op de afhankelijkheid van het graafschap Loon.
De geringde rechtopstaande bruine beer op een zilveren achtergrond is eigenlijk het wapenschild van de stad.
De geringde beer werd reeds vóór 1362 verheven tot officieel wapen van de stad Beringen. 

 

wapenschild Beringen

Logo en huisstijl


De stad Beringen heeft donderdag 7 september 2006 haar nieuwe logo en huisstijl voorgesteld.
Als stad, die volop in beweging is, was er nood aan een uniforme en consequent toepasbare huisstijl.
Voor de creatie werd er beroep gedaan op een communicatiebureau. Zij kregen de opdracht om een logo te ontwerpen waarin het globale communicatieconcept van de stad wordt getypeerd in de volgende twee kenmerken: ‘Beringen, stad met landelijk karakter' en ‘Beringen, een mijnstad'.

De uiteindelijke keuze is gevallen op het logo met de baseline ‘Beringen meer dan mijn stad'. Het centrale rode vlak staat voor het centrum. De groene omgeving wordt weergegeven door verscheidene elementen die, door hun specifieke plaatsing, een extra dynamiek aan het geheel bezorgen. Het homogene geheel straalt, door de witruimtes tussen de verschillende elementen, een gevoel van ruimte en openheid uit. Het verleden van de mijnstad wordt aangehaald in de baseline ‘meer dan MIJN stad'.

Een tweede belangrijk element in de opdracht van het communicatiebureau was het samenstellen van een huisstijlhandboek waarbij herkenbaarheid en gebruiksvriendelijkheid een belangrijke rol speelden.
De integratie van het nieuwe logo en huisstijl zal gefaseerd gebeuren. Alle drukwerk (briefhoofden, enveloppen, naamkaartjes, ...) is reeds aangepast. Ook zijn er nieuwe vlaggen gedrukt en alle wagens worden met het logo voorzien. Zo zal het logo meer en meer in het straatbeeld verschijnen.

 

 

logo Beringen

 

 

Beringen in cijfers

Dit zijn de cijfers van 31 december 2016:

 

Belgen

Vreemdelingen

Totaal

M

V

T

M

V

T

M

V

T

21.546

21.366

42.912

1.349

1.420

2.769

22.895

22.786

45.681

 

Beringen telt 4 deelgemeente: Beringen, Koersel, Paal en Beverlo. Zoals uit onderstaande tafel duidelijk wordt heeft de deelgemeente Koersel de meeste inwoners en de deelgemeente Beringen het kleinst aantal inwoners.

 

 

Belgen

Vreemdelingen

Totaal

M

V

T

M

V

T

M

V

T

Beringen

3.458

3.629

7.087

226

237

463

3.684

3.866

7.550

Paal

5.741

5.569

11.310

194

189

383

5.935

5.758

11.693

Koersel

8.381

8.321

16.702

540

588

1.128

8.921

8.909

17.830

Beverlo

3.966

3.847

7.813

389

406

795

4.355

4.253

8.608

TOTAAL

21.546

21.366

42.912

1.349

1.420

2.769

22.895

22.786

45.681

 

De stad Beringen heeft een oppervlakte van 7.831 ha 50a 98ca. Op die oppervlakte leefden en werkten, op 31-12-2015, 45.681 inwoners.

 

In 2016 had de ooievaar 532 vluchten nodig om evenveel baby’s te brengen. Helaas moesten we naast deze nieuwe levens ook 353 overlijdens betreuren.

Er waren 187 huwelijken en 167 koppeltjes besloten tot een wettelijke samenwoning.Contact

Toerisme, recreatie en evenementen

Koolmijnlaan 203
3582 Beringen

T 011 42 15 52
F 011 45 36 63

toerisme@beringen.be

Burgerzaken

Mijnschoolstraat 88
3580 Beringen

T 011 43 02 26
F 011 45 36 60

burgerzaken@beringen.be

Communicatie

Mijnschoolstraat 88
3580 Beringen

T 011 43 03 64

info@beringen.be

Contactpersonen

Rampenplan Live
live@beringen.be