Beringen, meer dan mijn stad

Lettertype vergroten?
aA aA aA aA aA
Zoek
Openingsuren
Contactinfo
OCMW
VorigeVolgendePrintenVerstuur linkReageer

LOP Beringen

Het Lokaal Overleg Platform (LOP)

Sedert september 2004 beschikt de Stad Beringen over een dienst onderwijs.
Deze dienst houdt zich vooral bezig met de opvolging van het Lokaal Overleg
Platform en de verschillende werkgroepen zoals daar zijn:


• Kleuterbetrokkenheid:

Gaat ervoor zorgen dat de ouders van 2,5 jarige kinderen worden geïnformeerd dat hun kleuters de leeftijd hebben bereikt om naar school te gaan. Deze sensibilisering gebeurt in samenwerking met Kind en Gezin.


• werkgroep ad hoc: inschrijvingsrecht

gaat in samenwerking met vooral de concentratiescholen ervoor zorgen dat al de kinderen van Beringen, zowel autochtoon als allochtoon, van onderwijs gebruik kunnen maken zoals voorzien in het GOK-decreet.

 

• Kansen in onderwijs:

Het basisonderwijs is gratis, toch zeker het onderwijs dat nodig is voor het behalen van de eindtermen. Toch zijn er nog altijd kosten verbonden aan het naar school laten gaan van onze kinderen. Om deze kosten zo laag mogelijk te houden en te overleggen met de scholen van Beringen, is de werkgroep "Kansen in onderwijs" actief.


• Informatiedoorstroming:

De contactpersonen van de doelgroep mbt het GOK-decreet zijn vooral de voorzitters en de leden van de allochtone verenigingen. Om deze mensen op de hoogte te brengen en te houden over de werking van het basisonderwijs is de werkgroep "informatiedoorstroming" opgericht.


• Werkgroep uitsluitingen:

Iedereen heeft recht op onderwijs en elke jongere (van 6 tot 18 jaar) is verplicht om naar school te gaan. Een student kan pas in een bepaalde school worden uitgeschreven als deze student is ingeschreven in een andere school.

Contact

Onderwijs

Kioskplein 25
3582 Beringen

T 011 45 03 14

onderwijs@beringen.be

Contactpersonen

Martin Beutels - 011 45 03 14
martin.beutels@beringen.be