Verkaveling of verkavelingswijziging

Verkaveling of verkavelingswijziging

Scroll naar

Als je een stuk grond hebt en je wilt dit verdelen om één van de loten te verkopen als bouwgrond, dan heb je een verkavelingsvergunning nodig. Deze aanvraag dien je in bij stad Beringen.

De voorschriften van de verkaveling bepalen hoe je mag bouwen. Als je perceel gelegen is binnen een verkaveling dan gelden er specifieke voorschriften. Wil je een grond kopen of een constructie (ver-) bouwen, informeer je dan over deze voorschriften. Ze bepalen wat kan of niet kan.

Soms staan de voorschriften van een verkaveling je project in de weg. Je kan dan een afwijking of een verkavelingswijziging aanvragen.

Let op! Een verkaveling kan vervallen. Hier is specifieke regelgeving voor uitgewerkt.

Voorwaarden

Je kan de informatie en wetgeving in het kader van het verkavelen of wijzigen van de verkaveling lezen op www.ruimtelijkeordening.be.

Kosten

- verkaveling: 25€/lot

- verkavelingswijziging: 10€

- Overige: zie belastingreglement

Aanpak

Wanneer je verkavelingsvergunning of -wijziging wil aanvragen of de voorschriften van een verkaveling wenst te kennen, neem je best contact met de dienst ruimtelijke ordening. 

Uitgelicht