Verhuur gemeentelijke grond

Verhuur gemeentelijke grond

Stad Beringen verhuurt waar mogelijk haar gronden die ze niet zelf gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om weides voor het houden van dieren.

Wanneer een grond beschikbaar komt voor verhuur (bijvoorbeeld door opzeg van de huidige huurder) zal de stad een oproep doen naar kandidaten en (in principe) verhuren aan de hoogstbiedende. De stad maakt dit bekend in B-magazine en op haar website.

Voorwaarden

De stad sluit alleen nieuwe huurcontracten af voor recreatieve doelen en niet voor landbouwactiviteiten.

Bijzonderheden

Indien er op dit moment gronden te huur zijn, vind je deze terug in de rechterkolom van deze pagina.

Aanpak

Wil je op de hoogte blijven van het aanbod, kan je je contactgegevens aan de dienst grondbeleid bezorgen.

Uitgelicht