Verdelingen

Verdelingen

Met een verdeling kan je een onroerend goed opsplitsen in meerdere delen. 

Een verdeling van een onroerend goed is niet hetzelfde als een verkaveling. Als je een perceel wil verdelen om later één van de kavels te verkopen als bouwgrond heb je een verkavelingsvergunning nodig.

Aanpak

De notaris is verplicht om een verdeling van een onroerend goed voor te leggen aan stad Beringen. De opmerkingen van stad Beringen moeten mee opgenomen worden in de akte.

Stad Beringen beoordeelt de verdeling aan de hand van een verdelingsplan, een recent kadastraal uittreksel en een attest. In dit attest wordt aangegeven welke bestemming het goed zal krijgen.

De dienst ruimtelijke ordening bereidt de adviezen over een verdeling voor.  

Uitgelicht