Samenstelling gezin

Samenstelling gezin

Een 'samenstelling gezin' is een document dat alle personen vermeldt, die op een bepaald ogenblik, op hetzelfde adres wonen.

Voorwaarden

Iedereen die deel uitmaakt van hetzelfde gezin kan een 'samenstelling gezin' bekomen.

Kosten

Geen kosten.

Aanpak

Je kan dit document aanvragen

Meenemen

Je identiteitskaart.

Uitgelicht