Openingsuren en wekelijkse rustdag

Openingsuren en wekelijkse rustdag

Verplichte wekelijkse rustdag

Een handelaar kan een zondag of een andere dag als wekelijkse rustdag kiezen.
Onder wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend om 5.00 uur of om 13.00 uur en eindigend de volgende dag op hetzelfde uur. De wekelijkse rustdag moet voor minstens zes maanden ongewijzigd blijven.

Afwijkingen wekelijkse rustdag

Ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (braderijen, solden, feesten...) en ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen toestaan. Afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente.

Hieronder vind je de reeds goedgekeurde afwijkingen wekelijkse rustdag voor 2017. De lijst kan nog aangevuld worden. Het college van burgemeester en schepenen kan maximum 15 afwijkingen toestaan.

Afwijkingen 2017

 • Van maandag 27 febr tot en met zondag 5 maart;         
 • Van maandag 6 maart tot en met zondag 12 maart;
 • Van maandag 27 maart tot en met zondag 2 april;
 • Van maandag 24 april tot en met zondag 30 april;
 • Van maandag 12 tot en met zondag 18 juni;
 • Van maandag 26 juni tot en met zondag 2 juli;            
 • Van maandag 4 september tot en met zondag 10 september;
 • Van maandag 18 september tot en met zondag 24 september;
 • Van maandag 25 september tot en met zondag 1 oktober;
 • Van maandag 2 oktober tot en met zondag 8 oktober;
 • Van maandag 9 oktober tot en met zondag 15 oktober;
 • Van maandag 6 november tot en met zondag 12 november;
 • Van maandag 11 december tot en met zondag 17 december;
 • Van maandag 18 december tot en met zondag 24 december;
 • Van maandag 25 december tot en met zondag 31 december;

Het antwoord op alle vragen omtrent de wekelijkse rustdag en openingsuren vind je op de website van de FOD Economie

Kosten

Geen kosten.

Uitgelicht