Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Scroll naar

Sinds 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning van start gegaan. Deze vergunning verenigt en vervangt de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning. De aanvragen worden ingediend bij één digitaal loket, het Omgevingsloket, waarna (eventueel) één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. De afgeleverde vergunning is in principe geldig voor onbepaalde duur.
De Stad Beringen heeft zoals het merendeel van de gemeenten uitstel gevraagd en verkregen wat betreft deze nieuwe regelgeving. Tot 1 januari 2018 gelden de procedurele bepalingen m.b.t. stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen.

Om te weten bij welke overheid (Vlaanderen, Provincie, Gemeente) je een omgevingsdossier moet indienen, moet je rekening houden met de zogenaamde gesloten lijsten en de indelingslijst. Meer informatie vindt je hier.

In de periode februari 2017 tot eind december 2017 geldt voor aanvragen waarvoor de stad de vergunningverlenende overheid is:

  • Stedenbouwkundige vergunningen: indienen via het digitaal loket voor bouwaanvragen (verplicht voor professionelen), analoog indienen kan enkel voor particulieren
  • Verkavelingsvergunningen: analoog indienen
  • Milieuvergunningsaanvragen: behandeling volgens Milieuvergunningsdecreet, vergunning in principe voor onbepaalde duur, nieuwe indelingslijst dient gebruikt te worden, analoog indienen zowel bij klasse 2 als klasse 3
  • Gemengde aanvragen zijn niet mogelijk;

Kosten

  • Voor de kosten voor een stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning en milieuvergunning klasse 2 en 3 verwijzen we naar deze producten op de website.
  • Het retributiereglement voor het aanvragen van een omgevingsvergunning vind je hier.
  • Voor kosten verbonden aan dossiers ingediend bij Vlaanderen of de provincie verwijzen we naar de betrokken instanties.

Aanvraag

Naargelang het dossiertype dien je je project in te dienen bij Vlaanderen, de provincie of bij het lokale bestuur. Voor meer informatie kan je terecht op het omgevingsloket.

 

Uitgelicht