Handhaving / bouw- of milieuovertreding

Handhaving / bouw- of milieuovertreding

Indien je een vermoedelijke bouw/milieu overtreding wilt melden, kan je dit doen bij de dienst ruimtelijke ordening / milieu van de stad Beringen:

Dienst Ruimtelijke Ordening / Dienst Milieu

Mijnschoolstraat 88

3580 Beringen

Wat betreft bouw kan dit gaan over onvergunde bouwwerken of andere vergunningsplichtige activiteiten zoals grondwerken, kappen van bomen, enz.

Wat betreft milieu kan dit gaan over niet-vergunde uitbatingen van activiteiten, illegale lozingen, sluikstorten, enz.

Als je een schriftelijke klacht indient, wordt deze onderzocht door een bouwtoezichter of lokaal toezichthouder milieuhandhaving.

Je kan bij je klacht eventueel foto’s voegen. 

Uitgelicht