Eindejaarsactie handelaars

Eindejaarsactie handelaars

In de maand december wordt er elk jaar een eindejaarsactie georganiseerd door stad Beringen en de handelaars. Gedurende de hele maand december krijg je bij elke aankoop in een van de deelnemende handelszaken een tombolalotje. Uit alle lotjes wordt begin januari één of meerdere winnaars per deelnemende handelszaak getrokken.

Voorwaarden

Het wedstrijdreglement wordt jaarlijks bepaald en kan je online raadplegen.

Kosten

De handelaars die wensen deel te nemen, dienen een bedrag te betalen dat jaarlijks wordt bepaald. Deze deelnameprijs dekt gedeeltelijk de kosten voor de prijzenpot, de loten die gedrukt worden en de publiciteit.

Je kan het bedrag overschrijven op rekeningnummer BE98 9794 2399 5893 op naam van Stedelijke Middenstandsraad Beringen. Inschrijvingen zijn pas definitief na betaling.

Voor de klanten is de eindejaarsactie gratis.

Aanvraag

Als handelaar kan je je elk jaar opnieuw aanmelden op de dienst lokale economie om mee te doen met de eindejaarsactie. Klanten kunnen lotjes bekomen door te winkelen bij de deelnemende handelaars gedurende de maand december.

De lijst van deelnemende handelaars en winnende lotjes wordt jaarlijks bekend gemaakt.

Uitgelicht