Echtscheidingsakte

Echtscheidingsakte

Scroll naar

Wens je een afschrift van de echtscheidingsakte dan kan je dit aanvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar je huwde. Gaat het om een buitenlands huwelijk dan moet je de akte in de stad Brussel opvragen.

Aanpak

Je kan een echtscheidingsakte verkrijgen

  • door je aan te bieden aan het loket van de burgerlijke stand
  • via het thuisloket

Meenemen

Je identiteitskaart.

Uitgelicht