Bewijs van woonst in historiek

Bewijs van woonst in historiek

Het 'bewijs van woonst in historiek' geeft een overzicht van alle adressen waar je in het verleden was ingeschreven.

Voorwaarden

Iedereen kan zonder voorwaarden een 'bewijs van woonst in historiek' van zichzelf krijgen. Een derde kan dit document enkel verkrijgen indien het nodig is voor een gerechtelijke procedure. Een ouder kan van zijn minderjarig kind een bewijs van woonst krijgen. Indien de ouders niet meer samenwonen kan ook de ouder bij wie het kind niet is ingeschreven een 'bewijs van woonst in historiek' van het minderjarig kind krijgen.

Kosten

Geen kosten.

Aanpak

Je kan dit document aanvragen

Meenemen

Je identiteitskaart.

Uitgelicht