Afval – Tegoed huisvuilzakken

Afval – Tegoed huisvuilzakken

Elk gezin dat in Beringen gedomicilieerd is op 1 januari ontvangt in de loop van dat jaar een aanslagbiljet voor de inzameling en verwerking van het afval. Het aanslagbiljet bestaat uit twee delen: een gezinskost en een aanrekening van een tegoed huisvuilzakken. Het aanslagbiljet en het tegoed huisvuilzakken worden berekend op basis van de domicilie en de gezinstoestand op 1 januari.

In ruil voor je jaarlijkse bijdrage heb je recht op een bepaald aantal huisvuilzakken, in functie van de grootte van je gezin. Dit tegoed haal je af tijdens de bedelingsdagen bij de deelnemende handelaars, bij het onthaal van het administratief centrum of het onthaal van de stedelijke werkplaatsen. De bedeling start midden februari - begin maart en eindigt 31 december. Voor de juiste startdata van deze bedeling raadpleeg de afvalkalender.

Voorwaarden

Verdeling aantal huisvuilzakken volgens gezinssamenstelling op 1 januari

 • één persoon – twee rollen van 22 liter (10 zakken per rol)
 • twee personen – twee rollen van 44 liter (10 zakken per rol)
 • drie personen – twee rollen van 44 liter en één rol van 22 liter (10 zakken per rol)
 • vier personen of meer – drie rollen van 44 liter (10 zakken per rol)

Kosten

De huisvuilzakken worden je aangerekend op het aanslagbiljet van Limburg.net. De rol van 44 liter kost 12,50 euro en de rol van 22 liter kost 6,25 euro.

Bijzonderheden

Bij een geboorte heb je recht op één rol kleine huisvuilzakken extra.
Voor medische redenen kan je mits voorlegging van een medisch voorschrift van de arts en de identiteitskaart van de voorgeschrevene twee rollen grote huisvuilzakken extra krijgen per jaar.

Aanvraag

Je kan hiervoor terecht bij de deelnemende handelaars, bij het onthaal van de stedelijke werkplaatsen of bij het onthaal van het administratief centrum.

Indien huisvuilzakken afgehaald worden voor familie of vrienden met hun identiteitskaart, wordt steeds de naam van de afhaler genoteerd na het tonen van de identiteitskaart. Dit om misbruik te vermijden.

Uitzonderingen

Medisch voorschrift van de geneesheer is verplicht voor het afhalen van huisvuilzakken voor medische redenen, samen met de identiteitskaart van de voorgeschreven gebruiker.

Aanpak

Je tegoed huisvuilzakken kan je op vertoon van je identiteitskaart of gemeentekaart afhalen op verschillende afhaallocaties in de gemeente. De bedeling van huisvuilzaken start gewoonlijk half februari, begin maart. De juiste startdatum kan je terugvinden in de afvalkalender. Je kunt je tegoed ook nadien, tot 31 december, afhalen op een van de volgende afhaallocaties

 • Brico Beringen-Mijn
 • Spar  Beringen-Mijn
 • Kringwinkel West-Limburg – Beverlo
 • Carrefour Market Rotico  Paal
 • Amerikaanse Stock (Handy Home) Paal
 • onthaal administratief centrum
 • onthaal stedelijke werkplaatsen

Meenemen

Je elektronische identiteitskaart en/of gemeentekaart.

Uitgelicht