Word spreekbuis van de jeugd

Word spreekbuis van de jeugd

De stedelijke jeugdraad is de spreekbuis van de jeugd en het jeugdwerk in Beringen. Ze willen de positie van kinderen en jongeren versterken door advies te geven over beleidsbeslissingen die de jeugd aanbelangen. De Beringse jeugdraad is een open jeugdraad: elke jongere van Beringen vanaf 16 jaar is welkom. In de realiteit zijn hoofdzakelijk de hoofdleiding van de jeugdbewegingen en jeugdhuizen vertegenwoordigd doch hopen we dat er ook onafhankelijke jongeren zich willen aansluiten.

Elk jaar organiseert de jeugdraad in samenwerking met de scholen een leuke activiteit op de Dag van de Jeugdbeweging. Er is ook een eigen uitleendienst. Dankzij de jeugdraad is het stadsbestuur ermee akkoord gegaan om een fuifsubsidie toe te kennen aan erkende verenigingen indien zij samenwerken met een professionele bewakingsfirma.

Als er vanuit de stad het signaal wordt gegeven dat er beslissingen moeten genomen worden die de jeugd aanbelangen, gaat de jeugdraad in dialoog om tot een consensus te komen. Bij dossiers die het breder jeugdbeleid aanbelangen zoals de realisatie van het skatepark op de scholencampus heeft de jeugdraad een oproep gelanceerd via de scholen en sociale media om een werkgroep samen te stellen om dit project te realiseren.

Oproep kandidaten jeugdraad

Wil je graag je stempel op de Beringse jeugdscène zetten, dan is de stedelijke jeugdraad misschien iets voor jou.
Meer info: jeugddienst, T 011 43 03 72, jeugdensport@beringen.be


Meer nieuws

Uitgelicht