Gemeenteraad

Gemeenteraad

De Beringse gemeenteraad bestaat uit 35 leden (gemeenteraadsleden, college van burgemeester en schepenen, uitgezonderd OCMW-voorzitter). De gemeenteraad is wettelijk verplicht om minstens 10 maal per jaar te vergaderen. In Beringen gaan de raadszittingen in principe door op de tweede maandag van elke maand om 20 uur in de raadzaal van het stadhuis, Markt 8. Behoudens uitzonderingen vinden er in de maanden juli en augustus geen gemeenteraadszittingen plaats. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar. In een aantal gevallen zijn deze vergaderingen verplicht openbaar, zoals bv. bij de behandeling van de begroting. De gemeenteraad vergadert achter gesloten deuren wanneer het om beraadslagingen en beslissingen over personen gaat. Daartoe zal de voorzitter na de behandeling van de openbare zitting het aanwezige publiek verzoeken de raadzaal te verlaten.

Data gemeenteraad    
Maandag 11 december 2017
 
 
Maandag 13 november 2017
 
 
Maandag 9 oktober 2017
 
 
Maandag 11 september 2017
 
 
Maandag 26 juni 2017
Agenda 
Verslag
Maandag 22 mei 2017
Agenda 
Verslag
Maandag 24 april 2017
Agenda 
Verslag
Maandag 13 maart 2017
Agenda 
Verslag
Maandag 13 februari 2017
Agenda 
Verslag
Maandag 9 januari 2017
Agenda 
Verslag


Meer informatie?
Voor meer informatie omtrent de gemeenteraad kan je steeds contact opnemen met het secretariaat via secretariaat@beringen.be of T 011 43 03 17