Centrumontwikkeling

Centrumontwikkeling

Masterplan Beringen centrumIn 2009 werd beslist een masterplan op te maken om te komen tot een samenhangende ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor Beringen centrum. Er werden 11 projectgebieden met een stedelijk ontwikkelingspotentieel afgebakend. Zie aanduiding op luchtfoto. Na een ruime periode van visievorming werd in januari 2014 het masterplan door de gemeenteraad goedgekeurd. Het is een breed gedragen visiedocument met tijdshorizon tot 2040.
Ondertussen heef het masterplan zijn vertaling heeft gekregen in enkele ruimtelijke uitvoeringsplannen en in concrete private en publieke projecten. Zeer belangrijk in de centrumontwikkeling is de verhuis van vier scholen uit het centrum naar een scholencampus op Bogaersveld (noordelijke stadsrand). Dit project betekent niet alleen een belangrijke uitbreiding van het stadscentrum maar biedt unieke opportuniteiten voor centrumontwikkeling en het versterken van de centrumdynamiek.

Centrumontwikkeling Beringen, stand van zaken 

Uitgelicht